بازدید گنندگان محترم ، جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره و آدرس ذیل تماس یا مکاتبه داشته باشند .

تلفن تماس :

4240 220 914 98+

رایانامه (ایمل):

info@mpmoil.ir

آذربایجانشرقی، تبریز، خیابان منصور، کوچه قره باغیها، کوی گوراوانچی ، پلاک ،51 طبقه اول شرقی