آئین نامه ارسال بسته پستی

 

بسته ها حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال می شوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیاتی بر آن افزوده شود. شما هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

 

برای سفارش محصولات ام پی ام موارد زیر را مد نظر قرار دهید :

 

1 - هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند.

 

2 - تعرفه ها و هزینه های پستی بر اساس تخفیف های جاری به نسبت ارسال تعداد محموله در نظر گرفته و اعمال می شوند .

 

3 -  ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کرده و به صورت یکجا سفارش دهید . ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و مالیات برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد

 

4 - در صورت عدم تحویل به موقع مرسوله ما را مطلع نمائید .